Protectia datelor cu caracter personal

Conform  cerințelor  Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. AER CONZAL S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII / CLIENTII săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea Conditiile de Utilizare ale prezentului SITE ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justitiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII / CLIENȚII declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a S.C. AER CONZAL S.R.L. și își dau acordul expres și neechivoc că toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, funcționalități și servicii noi;
  • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
  • urmărirea datelor de vânzări.

Aer Conzal nu va dezvălui nici un fel de informație despre UTILIZATORII / CLIENȚII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. în același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Prin completarea în formularul de comandă pe SITE a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de creditare, CLIENTUL își exprimă expres consimțământul ca persoanele juridice cu care S.C. AER CONZAL S.R.L. a încheiat parteneriate în vederea oferirii PRODUSELOR prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în vederea consultării informațiilor înregistrate pe numele tău în baza de date a Biroului de Credit.

Informațiile CLIENTULUI cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII / CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul S.C. AER CONZAL S.R.L.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C. AER CONZAL S.R.L. office@aerconzal.ro  UTILIZATORII / CLIENȚII își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să intervină asupra datelor transmise;
  • să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.